Specjalistyczne analizy przyrodnicze

Firma ECO-EXPERT świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie ochrony przyrody oraz ochrony środowiska, oferując specjalistyczne analizy i ekspertyzy przyrodnicze.
W naszej szerokiej ofercie znajdą Państwo takie opracowania jak: raport o oddziaływaniu na środowisko, ocena wstępna ( screening), monitoring przyrodniczy, inwentaryzacja przyrodnicza, opracowania ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany studium, prognoza oddziaływania na środowisko dla MPZP, plan ochrony obszarów Natura 2000 oraz innych terenów chronionych, opinie i ekspertyzy przyrodnicze a także doradztwo w zakresie ochrony przyrody.

Służymy bogatym doświadczeniem w kompleksowym przygotowaniu specjalistycznej dokumentacji niezbędnej przy realizowaniu takich inwestycji jak: elektrownie wiatrowe, obwodnice, drogi ekspresowe i autostrady w różnych rejonach Polski. Zapewniamy inwestorom wsparcie merytoryczne i profesjonalne usługi doradcze w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Do zespołu naszych stałych współpracowników należą wybitni specjaliści z różnych dziedzin, którzy przeprowadzili i zrealizowali setki prac, projektów i specjalistycznych ekspertyz przyrodniczych na terenie całego kraju.

Zapraszamy na nasz Facebook