Opinie i ekspertyzy

Docieplenia budynków

Do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska coraz liczniej wpływają zgłoszenia dotyczące nielegalnego niszczenia siedlisk lęgowych ptaków i schronień nietoperzy podczas prac dociepleniowych oraz remontów i modernizacji budynków.

Termoizolacje oraz remonty i modernizacje budynków to duże zagrożenie dla ptaków i nietoperzy. Podczas wykonywania tego typu prac niszczone są miejsca gniazdowania i schronienia tych zwierząt, co zgodnie z obowiązującym prawem grozi wykonawcom poważnymi konsekwencjami (łącznie z grzywną oraz karą pozbawienia wolności).

Do prac dociepleniowych można się jednak właściwie przygotować, również pod kątem przepisów dotyczących ochrony przyrody, co pozwoli uniknąć przyszłych nieprzyjemności.

Przed rozpoczęciem prac remontowych zarządca powinien po prostu zlecić specjalistom przygotowanie odpowiedniej ekspertyzy przyrodniczej – opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.

Chętnie Państwu w tym pomożemy, kompleksowo wykonując niezbędne prace.

Posiadając zespół doświadczonych specjalistów, wykonamy oględziny budynku, przeprowadzimy inwentaryzację ptaków i nietoperzy i uzyskamy dla Państwa niezbędne zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, pozwalając zarazem w bezpieczny sposób przeprowadzić zgodnie z prawem termomodernizację (docieplenia, remonty, modernizacje) wskazanych przez Państwa budynków.

Nasza wiedza, wieloletnie doświadczenie i fachowość gwarantują Państwu rzetelne oraz terminowe wykonanie usług, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Zasięgiem naszego działania obejmujemy teren całego kraju.

Wycinka drzew

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) zawiera przepisy prawne w zakresie dotyczącym m.in.: organu właściwego do wydawania decyzji o usunięcie drzew lub krzewów, zawartości wniosku o ich usunięcie, sytuacji podlegających wyłączeniu z obowiązku uzyskania tego zezwolenia oraz systemu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Sprawy dotyczące zieleni gminnej i zadrzewień pozostają w zakresie zadań własnych gminy.

Organem właściwym do wydawania decyzji o usunięcie drzew lub krzewów jest odpowiednio:

  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  • wojewódzki konserwator zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • starosta, w przypadku nieruchomości będących własnością gminy.

W czasie okresu lęgowego ptaków (tj. od 1 marca do 15 października) nie wolno (bez zgody na odstępstwo) usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe. Podstawą prawną dla określenia, że dane drzewo nie jest zasiedlone przez ptaki, jest wizja lokalna wykonania przez doświadczonego ornitologa, która musi poprzedzić wydanie zezwolenia.

Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie inwentaryzacji drzew i wykonania opinii ornitologicznej w celu uzyskania pozwolenia na wycinkę (usunięcie) drzew i krzewów.

W celu nawiązania współpracy lub uzyskania innych szczegółowych informacji prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752.