O firmie ECO-EXPERT

Firma ECO-EXPERT świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie ochrony przyrody oraz ochrony środowiska, oferując specjalistyczne analizy i ekspertyzy przyrodnicze.

Służymy naszym Klientom kompleksowym doradztwem w zakresie ochrony przyrody. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu specjalistycznej dokumentacji niezbędnej przy realizowaniu szerokiego zakresu inwestycji.

Zapewniamy wsparcie merytoryczne i profesjonalne usługi doradcze w trakcie całego procesu inwestycyjnego.
Do zespołu naszych stałych współpracowników należą wybitni specjaliści z różnych dziedzin, którzy przeprowadzili i zrealizowali setki prac, projektów i specjalistycznych ekspertyz przyrodniczych na terenie całego kraju.
Zapraszamy do współpracy inwestorów, firmy prywatne, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, instytucje państwowe, gminy, osoby fizyczne, administratorów ze wszystkich dziedzin gospodarki, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy budowlane, zakłady oraz podmioty o różnej wielkości i profilu.

Zasięgiem naszego działania obejmujemy teren całego kraju.

Nasza wiedza i fachowość gwarantują Państwu rzetelne oraz terminowe wykonanie usług zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oraz najnowszymi wytycznymi w dziedzinie ochrony przyrody. W zależności od etapu procesu inwestycyjnego oraz rodzaju przedsięwzięcia, przygotujemy w Państwa imieniu wszelkie materiały i opracowania zgodnie z wymaganiami obecnie obowiązujących przepisów. Dodatkowo w ramach naszych usług monitorujemy tryb prowadzenia procedur związanych z oceną oddziaływania na środowisko przez odpowiednie organy.