Inwentaryzacja przyrodnicza

Dysponując szerokim gronem specjalistów jesteśmy w stanie w profesjonalny sposób przeprowadzić dla Państwa każdy typ inwentaryzacji przyrodniczej (m.in. inwentaryzacja awifauny, chiropterofauny, herpetofauny, ichtiofauny, botaniczna), na obszarach lądowych i morskich, na potrzeby każdego rodzaju inwestycji, w tym przedsięwzięć takich jak:

 • farmy wiatrowe
 • farmy fotowoltaiczne
 • linie energetyczne
 • termoizolacja (docieplenia) i modernizacja budynków
 • drogi
 • zabudowa mieszkaniowa
 • oraz każdy inny rodzaj infrastruktury.

Oferujemy kompleksowe wykonanie na wysokim poziomie merytorycznym takich badań jak:

 • inwentaryzacja ptaków
 • inwentaryzacja nietoperzy
 • inwentaryzacja innych ssaków
 • inwentaryzacja płazów i gadów
 • inwentaryzacja ryb
 • inwentaryzacja bezkręgowców
 • inwentaryzacja roślinności
 • inwentaryzacja grzybów i porostów.

Na Państwa zlecenie przeprowadzimy także inwentaryzację siedlisk przyrodniczych i gatunków w aspekcie obszarów Natura 2000.

Wykonywana przez naszą firmę inwentaryzacja przyrodnicza zawsze przygotowywana jest z uwzględnieniem wpływu na środowisko oraz wskazaniem ewentualnych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego oddziaływania.

W celu nawiązania współpracy prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu inwentaryzacji przyrodniczych.