Nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy dla danego przedsięwzięcia ma na celu zapobieganie możliwości pojawienia się negatywnych skutków na przyrodę. Umożliwia uniknięcie opóźnień w pracach wynikających z konieczności wstrzymania prac wynikających z nieodpowiednio zaplanowanych działań inwestycyjnych.

Oferujemy Państwu sprawowanie kompleksowego nadzoru przyrodniczego nad inwestycją, zgodnie z zasadami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:

  • doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie trwania inwestycji,
  • prowadzenie nadzoru nad częścią prac dotyczących budowy, prac ziemnych, wyburzeń, itp.
  • kontrola placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych pod kątem występowania ptaków, nietoperzy, płazów i gadów, chronionych gatunków roślin,
  • bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami związanymi z wycinką kolidujących drzew i krzewów pod katem obecności zajętych gniazd ptaków,
  • kontrola budynków przeznaczonych do wyburzenia pod katem ich wartości dla ptaków i nietoperzy;
  • stały nadzór przyrodniczy doświadczonego specjalisty od początku budowy aż do momentu jej zakończenia,
  • zapewnienie kontaktu między pracownikami budowlanymi inwestora a osobami odpowiedzialnymi za nadzór przyrodniczy podczas prac budowlanych i demontażowych, wycinki drzew,
  • podstawowe szkolenie pracowników w zakresie trybu postępowania w przypadku odkrycia miejsca lęgowego ptaków lub bytowania nietoperzy na terenie budowy.,
  • nadzór przyrodniczy (ptaki, nietoperze) podczas ocieplania, termomodernizacji budynków.

W celu nawiązania współpracy prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.