Inwentaryzacje przyrodnicze

 • Inwentaryzacja zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej w pasie drogi krajowej Nr 8 (Via Baltica) Wrocław-Warszawa-Białystok-Suwałki-Budzisko-granica państwa rozbudowywanej do parametrów 2-jezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od włączenia obwodnicy Suwałk za węzłem „Szwajcaria” (km ist. 768+800) do przejścia granicznego w Budzisku (km istn. 790+999) o długości około 22,2 km, w tym budowa obwodnicy m. Szypliszki długości około 3 km
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w pasie drogi krajowej nr 8 (Via Baltica) na odcinku Gatno – (od km 747+700 – koniec projektowanej obwodnicy Augustowa) – Suwałki (km 756+000 – początek obwodnicy Suwałk) wraz z budową obwodnicy Suwałk (od km 756+000 do km 770+804)
 • Inwentaryzacja awifauny lęgowej na powierzchni przeznaczonej pod budowę portu jachtowego zlokalizowanego w Trzebieży.
 • Inwentaryzacja awifauny lęgowej na powierzchni przeznaczonej pod budowę portu jachtowego zlokalizowanego w Wapnicy.  
 • Inwentaryzacja faunistyczna stanowiąca część raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy zakładu seryjnej produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie na terenie Stoczni Remontowej Gryfia.
 • Inwentaryzacja awifauny lęgowej na obszarze „PORT I” w Policach.
 • Inwentaryzacja herpetofauny na terenie planowanej farmy wiatrowej w gm. Człuchów.
 • Inwentaryzacja herpetofauny na terenie planowanej farmy wiatrowej w gm. Świekatowo.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna w okresie migracji i zimowania ptaków dla 16 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB020004 Zbiornik Mietkowski, PLB020002 Grądy Odrzańskie, PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy, PLB040004 Ostoja Nadgoplańska, PLB060003 Dolina Środkowego Bugu, PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, PLB140014 Dolina Dolnej Narwi, PLB200001 Bagienna Dolina Narwi, PLB220004 Ujście Wisły, PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, PLB260001 Dolina Nidy, PLB280010 Zalew Wiślany, PLB320001 Bagna Rozwarowskie, PLB320002 Delta Świny, PLB220005 Zatoka Pucka, PLB320009 Zalew Szczeciński.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna dla 4 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB320009 Zalew Szczeciński, PLB320002 Delta Świny, PLB320001 Bagna Rozwarowskie, PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie.
 • Inwentaryzacja ornitologiczna dla 3 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, PLB300001 Pojezierze Sławskie, PLB300009 Jezioro Zgierzynieckie.
 • Inwentaryzacja awifauny obszaru Natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie.
 • Zestawienie danych kartotekowych dotyczących wytypowanych gatunków ptaków na terenach Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: PLB 040002 Bagienna Dolina Drwęcy, PLB 040003 Dolina Dolnej Wisły, PLB 040004 Ostoja Nadgoplańska, PLB 220001 Wielki Sandr Brdy, PLB 220004 Ujście Wisły, PLB 220009 Bory Tucholskie i PLB 320012 Puszcza Goleniowska.
 • Inwentaryzacja awifauny lęgowej na terenie łąk w gminie Pucice, znajdujących się na obszarze Natura 2000 PLB320003 Dolina Dolnej Odry.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej Kościernica w gminie Białogard.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej Rzyszczewo w gminie Białogard.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej Podwilcze w gminie Białogard.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej Lulewice w gminie Białogard.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej Gruszewo w gminie Białogard.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej Nasutowo w gminie Białogard.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanych farm wiatrowych w gminie Łobez.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanych farm wiatrowych w gminie Radowo Małe.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej w gminie Suchań
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej w gminie Stargard Szczeciński.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej w gminie Bukowiec.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej farmy wiatrowej w gminie Pruszcz.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza obejmującą rośliny, płazy i gady, ptaki (okres lęgowy), grzyby z porostami dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/30kV oraz lokalizacji podziemnej linii kablowej, w gm. Gryfino.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, płazów i roślin wraz ze sprawozdaniem podsumowującym badania określającym wartość przyrodniczą terenu położonego w gm. Drawsko Pom.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (ptaki lęgowe, rośliny, ssaki, płazy, gady, siedliska chronione, grzyby, porosty) dla przebiegu linii kablowej SN do stacji GPZ (gm. Suchań i Stargard Szczeciński)
 • Inwentaryzacja ornitologiczna dla 4 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011, Puszcza Goleniowska PLB320012 i Ostoja Wkrzańska PLB320014
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (botanika, siedliska przyrodnicze, drzewa, ptaki lęgowe, nietoperze, pozostałe ssaki, płazy, gady, owady) dla linii kablowej WN i obszaru dwóch stacji elektroenergetycznych (GPZ) w gm. Ustka, gm. Słupsk (woj. pomorskie)
 • inwentaryzacji ptaków, grup zwierząt innych niż ptaki oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin dla 3 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Szczeciński PLB320009, obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011 oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018
 • inwentaryzacja botaniczna, grzybów, porostów, płazów, gadów, ptaków lęgowych dla terenu planowanej podziemnej linii kablowej WN oraz stacji elektroenergetycznej GPO/GPZ
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (ptaki lęgowe, rośliny, ssaki, płazy, gady, siedliska chronione, grzyby, porosty) dla przebiegu linii kablowej SN do stacji GPZ (gm. Stargard Szczeciński)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (ptaki lęgowe, botanika, grzyby, porosty, płazy, gady, siedliska chronione, grzyby z porostami) dla linii kablowej SN i stacji GPZ (gm. Pruszcz, Bukowiec i Poledno)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (botanika, grzyby, porosty, płazy, gady, siedliska chronione, grzyby z porostami) dla terenu planowanej farmy wiatrowej w gm. Pruszcz i Bukowiec
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (botanika, grzyby, porosty, płazy, gady, siedliska chronione, grzyby i porosty) dla terenu planowanej farmy wiatrowej w gm. Poledno
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą inwentaryzacji przyrodniczej.