NATURA 2000

  • Projekt Planu Ochrony dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB320003 Dolina Dolnej Odry.
  • Inwentaryzacja ornitologiczna w okresie migracji i zimowania ptaków dla 16 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB020004 Zbiornik Mietkowski, PLB020002 Grądy Odrzańskie, PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy, PLB040004 Ostoja Nadgoplańska, PLB060003 Dolina Środkowego Bugu, PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, PLB140014 Dolina Dolnej Narwi, PLB200001 Bagienna Dolina Narwi, PLB220004 Ujście Wisły, PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, PLB260001 Dolina Nidy, PLB280010 Zalew Wiślany, PLB320001 Bagna Rozwarowskie, PLB320002 Delta Świny, PLB220005 Zatoka Pucka, PLB320009 Zalew Szczeciński.
  • Inwentaryzacja ornitologiczna dla 4 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB320009 Zalew Szczeciński, PLB320002 Delta Świny, PLB320001 Bagna Rozwarowskie, PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie.
  • Inwentaryzacja ornitologiczna dla 3 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, PLB300001 Pojezierze Sławskie, PLB300009 Jezioro Zgierzynieckie.
  • Inwentaryzacja awifauny obszaru Natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie.
  • Zestawienie danych kartotekowych dotyczących wytypowanych gatunków ptaków na terenach Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: PLB 040002 Bagienna Dolina Drwęcy, PLB 040003 Dolina Dolnej Wisły, PLB 040004 Ostoja Nadgoplańska, PLB 220001 Wielki Sandr Brdy, PLB 220004 Ujście Wisły, PLB 220009 Bory Tucholskie i PLB 320012 Puszcza Goleniowska.
  • Inwentaryzacja awifauny lęgowej na terenie łąk w gminie Pucice, znajdujących się na obszarze Natura 2000 PLB320003 Dolina Dolnej Odry.
  • Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona w ramach realizacji pierwszej części zamówienia realizowano na podstawie umowy nr: OW/5120/12/11 dot. postępowania: PO-II-370/ZZP-3/9/11 z dnia 8 czerwca 2011 r., na „Opracowanie dokumentacji przyrodniczej i projektów planów ochrony dla 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim".
  • Inwentaryzacja ornitologiczna dla 4 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011, Puszcza Goleniowska PLB320012 i Ostoja Wkrzańska PLB320014
  • Monitoring ptaków lęgowych i migrujących w roku 2013 w czterech obszarach Natura 2000 w województwie lubuskim: Dolina Dolnej Noteci PLB080002, Puszcza Barlinecka PLB080001, Puszcza Notecka PLB300015, Dolina Środkowej Odry PLB080004