Raporty o oddziaływaniu na środowisko

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn."Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu". Inwestycja zaliczona przez spółkę Wrocławskie Inwestycje do koniecznych w realizacji przed organizacją Euro 2012.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dla budowy połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (w tym budowa "Alei Stabłowickiej" i "Osi Inkubacji 2"). Inwestycja zaliczona przez spółkę Wrocławskie Inwestycje do koniecznych w realizacji przed organizacją Euro 2012.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej farmy wiatrowej Kościernica w gminie Białogard.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej Rzyszczewo w gminie Białogard.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej Podwilcze w gminie Białogard.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej Lulewice w gminie Białogard.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej Gruszewo w gminie Białogard.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej Nasutowo w gminie Białogard.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej farmy wiatrowej w gminie Łobez.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej w gminie Radowo Małe.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej w gminie Golczewo.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej w gminie Karnice.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy wiatrowej w gminie Suchań wraz z linią kablową do GPZ
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko radaru dalekiego zasięgu zlokalizowanego w Porcie Morskim w Świnoujściu.
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko inwestycji z sektora budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów zabytkowych.
 • Ocena oddziaływania inwestycji „Budowa infrastruktury portu zewnętrznego w Świnoujściu” na ptaki. Nabrzeże.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/30kV oraz lokalizacji podziemnej linii kablowej, w gm. Gryfino.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertę Eco-Expert na raport o oddziaływaniu na środowisko.