Termoizolacje budynków

  • Przedinwestycyjna inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna na terenie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie poddasza wraz z remontem dachu budynku oraz odnową zabytkowej elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków budynku Akademii Sztuki w Szczecinie oraz sporządzenie pisemnej opinii ornitologicznej oraz chiropterologicznej dla planowanej inwestycji.
  • Opinia ornitologiczna dla inwestycji polegającej na wykonaniu termoizolacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Policach przy ul. Mieszka I.​
  • Opinia ornitologiczna stanowiąca podstawę do uzyskania zgody na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków poprzez montaż kratek wentylacyjnych na poddaszach 5-ciu budynków typu LENINGRAD w położonych w Policach przy ul. Wyszyńskiego.
  • Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna wraz z inwentaryzacją ptaków i nietoperzy na terenie budynków przy ul. Śląskiej w Szczecinie w związku z ich przebudową (wyburzenie budynków, remont, modernizacja, przebudowa)
  • Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy na terenie budynku przy al. Piastów 40b w Szczecinie wraz z opinią ornitologiczną i chiropterologiczną oraz pisemnym wnioskiem o zgodę na niszczenie siedlisk (modernizacja budynku)
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej na terenie planowanej inwestycji przy ul. Chodkiewicza w Szczecinie oraz sporządzenie pisemnej opinii ornitologicznej oraz chiropterologicznej (wyburzenie budynków, remont, modernizacja, przebudowa)
  • Inwentaryzacja siedlisk ptaków i nietoperzy w stropodachach budynków przy ul. Wyszyńskiego w Policach (planowana modernizacja, termoizolacja/docieplenie bloków mieszkalnych)
  • Nadzór nad realizacją zaleceń ornitologicznych dla inwestycji polegającej na wykonaniu termoizolacji/docieplenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Policach przy ul. Wyszyńskiego
  • Inwentaryzacja ptaków i opinia ornitologiczna dla inwestycji polegającej na wykonaniu termoizolacji/docieplenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Policach
  • Prowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej na potrzeby wycinki drzew na terenie budowy kąpieliska miejskiego „ARKONKA” w Szczecinie, wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii ornitologicznej