Screening

Celem screeningu jest wstępna weryfikacja danego obszaru pod kątem możliwości lokalizacji na nim elektrowni wiatrowych. Screening jest dla inwestora cenną informacją i ma pomóc w podjęciu decyzji o kształcie i lokalizacji planowanej farmy wiatrowej poprzez wskazanie ewentualnego ryzyka środowiskowego dotyczącego ptaków.

Screening ma charakter pracy studialnej wykonywanej przez doświadczonego eksperta-ornitologa. W przypadku analizy dotyczącej ptaków, celem screeningu jest w pierwszym rzędzie identyfikacja lokalizacji, dla której bez wykonywania monitoringu przedrealizacyjnego, można uznać ryzyko znaczącego oddziaływania na populacje kluczowych gatunków ptaków za bardzo wysokie. Ocena wstępna pozwala zatem przede wszystkim wskazać inwestorowi lokalizacje, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej na ptaki. Screening ma zatem pomóc inwestorowi, pozwalając zaplanować przedsięwzięcie w optymalny sposób.

Ocena wstępna przeprowadzana jest w oparciu o dostępną informacje na temat charakterystyki występowania ptaków, położenia geograficznego i fizjografii terenu, istniejących w pobliżu powierzchniowych form ochrony przyrody oraz wizję terenową.

Screening umożliwia zaklasyfikowanie lokalizacji przez eksperta-ornitologa do jednej z trzech ścieżek monitoringu przedrealizacyjnego, różniących się liczbą wizyt terenowych, które wykona ornitolog podczas przyszłego monitoringu.

Treść screeningu powinna także stanowić załącznik do przygotowywanego w przyszłości raportu oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i zaproponujemy korzystną dla Państwa ofertę współpracy. Posiadamy zespół ornitologów i bogate doświadczenie wynikające z wykonania licznych screeningów dla farm wiatrowych na terenie całej Polski.

W celu nawiązania współpracy prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową: info@eco-expert.pl lub kontakt telefoniczny: +48 (91) 42 52 752. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procedur związanych z oceną oddziaływania farm wiatrowych na środowisko.